Nestor

Informatie

De naam Nestor is toegevoegd op 20-09-2019 en het gaat om een mannetje.

Kenmerk van Nestor

Konijnennamen mannetje

Konijnennamen vrouwtje