C.D.

Informatie

De naam C.D. is toegevoegd op 20-09-2019 en het gaat om een mannetje.

Kenmerk van C.D.

Konijnennamen mannetje

Konijnennamen vrouwtje